Contact Us       About Us

 

 

Join our Facebook group:
https://www.facebook.com/groups/stltntt

2016-12-11: No TNTT
2016-12-16: HT-HS Christmas Party
2016-12-18: Sinh Hoạt Ngành
Chương Trình Sinh Hoạt
2017-01-29 : Tết Dance
2017-03-25 : CTT HT Retreat
2017-04-22 : Picnic
2017-05-14 : Flower Sale Fundraising
2017-05-21 : Last Day of Class, Bổn Mạng CTT
2017-06-04 : CTT Hy Vọng Camp

 

 

 About Us    -Tiểu Sử Đoàn (BQT)

    Doan Chua Thang Thien is the St. Louis, MO branch of the Vietnamese Eucharistic Youth Society...[more]

    Ðoàn TNTT Chúa Thăng Thiên được thành lập tháng 3, năm 1996...[more]

 

 Welcome    -Lời Ngỏ
Bạn thân mến,
   Xin nồng nhiệt chào mừng bạn ghé thăm Website của Ðoàn TNTT Chúa Thăng Thiên, St. Louis, Missouri, thuộc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ... [more]

   © 2001-2016 StLTNTT.org