Contact Us       About Us

 

 

Weekly Schedule
2018-06-28: Đại Hội Hiệp Sĩ Miền Trung
2018-07-01: Cha Dung Going Away Ceremony and Party
2018-07-26: Hội Nghị Giôsuê - Ban Chấp Hành


Major Events

 

 

Join our Facebook group: https://www.facebook.com/groups/stltntt


 About Us    -Tiểu Sử Đoàn (BQT)

    Doan Chua Thang Thien is the St. Louis, MO branch of the Vietnamese Eucharistic Youth Society...[more]

    Ðoàn TNTT Chúa Thăng Thiên được thành lập tháng 3, năm 1996...[more]

 

 Welcome    -Lời Ngỏ
Bạn thân mến,
   Xin nồng nhiệt chào mừng bạn ghé thăm Website của Ðoàn TNTT Chúa Thăng Thiên, St. Louis, Missouri, thuộc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam Miền Trung Hoa Kỳ... [more]

   © 2001-2018 StLTNTT.org